Viestikiltojen Liiton syyskokous

Päiväys ja aika
21/11/2020
10:00

Tapahtumapaikka
Väisälän avaruuspuisto

Karttaa ei ole saatavissa

Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2020 klo 10.00 alkaen Väisälän avaruuspuistossa Kaarinan Tuorlassa (Seminaarisali 1 & 2). Käyntiosoite on Väisäläntie 20, 21500 Kaarina. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen yhteydessä paljastetaan Viestipataljoona 33:n muistolaatta Piikkiön Pontelassa. Käyntiosoite on Pontelanmäki 5, 21500 Kaarina. Siirtymistä varten kokouspaikasta muistolaatan paljastukseen ja takaisin kokouspaikalle on tarjolla kyyti niille osallistujille, jotka ovat julkisen liikenteen varassa. Muistolaatan paljastuksen jälkeen kuullaan FM Riku Kauhasen esitelmä VP33:n vaiheista.

Syyskokouksen esityslista on liitteenä 1. Killat voivat tuoda syyskokouksen käsiteltäväksi asioita kohdassa 9. Muut asiat. Viestikiltojen Liiton henkilövalintoja vuodelle 2021 -22 koskeva muistio on liitteenä 2. Turun alueen kartat ovat liitteessä 3. Kiltoja pyydetään valmistelemaan esityksensä erovuoroisten tilalle edustajiksi liittohallitukseen ja ilmoittamaan ne sekä mahdolliset ehdotuksensa esityslistan kohdassa 9. käsiteltävistä asioista Liiton sihteerille 13.11.2020 kuluessa.

Syyskokouksen ohjelma:
09:00 alkaen aamukahvi, Väisälän avaruuspuisto
10:00 VKL vuosikokous, Väisälän avaruuspuisto
11:00 Lounas, Tuorlan majatalo
13:00 Viestipataljoona 33 muistolaatan paljastus, Piikkiö, Pontela
14:00 Juhlaesitelmä ja kahvitarjoilu, Väisälän avaruuspuisto
16:00 Mennessä tilaisuus päättyy.

Päiväohjelmaan 21.11.2020 kuuluvat syyskokouksen osallistujille aamukahvi ja kahvileipä, lounas sekä iltapäiväkahvi ja kahvileipä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetut erityisruokavaliot huomioidaan.

Kiltojen edustajia pyydetään ilmoittamaan Liiton sihteerille osallistumisestaan kokoukseen, tarjoiluihin ja muistolaatan paljastukseen viimeistään perjantaina 13.11.2020.

Sihteerin yhteystiedot ovat:
Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420 Pohjankuru, Puh. 0400-202091. Sähköposti: cm.gripenwaldt ät gmail.com

Tervetuloa syyskokoukseen!
Viestikiltojen Liitto Ry.
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen

Viestikiltojen Liitto Ry.
Sihteeri Carl-Magnus Gripenwaldt

LIITTEET: 1. Viestikiltojen Liiton syyskokouksen 2020 esityslista
2. Viestikiltojen liiton henkilövalinnat vuodelle 2021 -22
3. Turun alueen kartat (vain liitetiedostossa)

——————————————————————————————————————-
Viestikiltojen Liitto Ry:n kutsun 21.10.2020 Liite 1.

VIESTIKILTOJEN LIITON SYYSKOKOUKSEN 21.11.2020 ESITYSLISTA
1) Kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021
5) valitaan liittohallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan;
6) valitaan toiminnantarkastaja (1) ja hänen varamiehensä (1)
7) valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
8) käsitellään liittohallituksen esitys eversti Seppo Uron kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10) Kokouksen päättäminen
————————————————————————————————————————-
Viestikiltojen Liitto Ry:n kutsun 21.10.2020 Liite 2.

VIESTIKILTOJEN LIITON HENKILÖVALINNAT VUODELLE 2021 -22
1 PERUSTEET
Viestikiltojen Liitto Ry:n säännöt

7 §
Liittohallitus
”Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä kuudesta (6) yhdeksään (9) muuta jäsentä, jotka liiton syyskokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että toinen varapuheenjohtajista ja puolet muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen – kuitenkin enintään toiseksi kaudeksi peräkkäin.”

10 §
Valtuuskunta
Liittohallituksen neuvoa-antavana elimenä toimii liiton syyskokouksen valitsema valtuuskunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksästä (9) kahteentoista (12) jäsentä. Valtuuskunnassa tulee olla edustus ainakin puolustusvoimista, telealan valtakunnallisista ja alueellisista ja alueellisesta organisaatiosta, viestialan maanpuolustusjärjestöistä sekä telealan teollisuuden, tutkimuksen sekä koulutuksen kentästä. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kerran vuodessa.

2 LIITTOHALLITUS
Seuraavat hallituksen jäsenet ovat erovuorossa:
1. Marko Tuhkanen, Varsinais-Suomen VK (2. kausi 2019- 20), ei voida valita uudelleen
2. Jari Myntti, Kymen VK (1. kausi 2019- 20), voidaan valita 2. kaudelle 2021-22
3. Pekka Kastemaa, Uudenmaan VK (1. kausi 2019- 20). voidaan valita 2. kaudelle 2021-22
4. Jukka-Pekka Pelttari (1. kausi 2019- 20), voidaan valita 2. kaudelle 2021-22
Liittohallituksen jäseninä kaudella 2020-21 jatkavat edelleen:
1. Puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen, Kymen VK (3. kausi 2020- 21)
2. 1. varapuheenjohtaja Tapio Teittinen, Kaakkois-Suomen VK (2. kausi 2020- 21).
3. 2. varapuheenjohtaja Juha Peltomäki, Etelä-Hämeen VK (1. kausi 2020- 21)
4. Esko Pitkänen, Kaakkois-Suomen VK (2. kausi 2020- 21)
5. Esko Sutela, Päijät-Hämeen VK (2. kausi 2020- 21).
6. Lasse Kinnunen, Pohjanmaan VK (1. kausi 2020- 21)
7. Jarkko Järvinen, Pirkanmaan VK (1. kausi 2020- 21)
Kiltoja pyydetään ilmoittamaan ehdokkaansa liittohallitukseen valittavista edustajista erovuoroisten tilalle.

3 TOIMINNANTARKASTAJA
Toiminnantarkastajana on vuonna 2020 toiminut Erkki Renberg (Varsinais-Suomen VK) ja hänen varamiehenä Jaakko Liikala (Etelä-Hämeen VK).
Varsinais-Suomen ja Etelä-Hämeen viestikiltoja pyydetään vahvistamaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä käytettävyys tehtäviin vuonna 2021.

4 VALTUUSKUNTA
Valtuuskunnan kokoonpano on vuonna 2020 ollut seuraava:
1. Esa Salminen, eversti evp. puheenjohtaja
2. Jari Mäkinen, varapuheenjohtaja, Airbus Defence and Space Oy
3. Jarmo Vinkvist, Suomen Virveverkko Oy
4. Jukka-Pekka Pelttari, VKL, Hikia
5. Vesa Kauppinen, Weltest systems
6. Juha Petäjäinen, Viestiupseeriyhdistys / Elisa Oyj
7. Tapio Halkola, AFCEA
8. Juha Niemi, Maanpuolustuskoulutusyhdistys
9. Jarmo Vähätiitto, Puolustusvoimat
10. Erkka Suopanki, Helsingin reservinupseeripiirin viestiosasto
Valtuuskunnan puheenjohtajaa pyydetään laatimaan esityksensä valtuuskunnan kokoonpanoksi vuodelle 2021.
——————————————————————————————————–
Viestikiltojen Liitto Ry:n kutsun 21.10.2020 Liite 3
TURUN ALUEEN KARTTA
Vain liitetiedostossa.

Kokouskutsu pdf-tiedostona, klikkaa tästä