Viestiristi

Viestiristi on Viestikiltojen liitto ry:n perustama ansioristi, joka voidaan myöntää tunnustuksena ansioista johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä muissa johtamisjärjestelmäalan maanpuolustusvalmiutta edistävissä tehtävissä.

Viestiristi voidaan myöntää:

  1. johtamisjärjestelmäalalla toimivan vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan;
  2. henkilölle, joka on toiminut puolustusvoimien johtamisjärjestelmätehtävissä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuodenajan:
  3. henkilölle, joka on työskennellyt maanpuolustusvalmiutta edistävissä tehtävissä ICT-yrityksissä tai -organisaatioissa ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan; tai
  4. muulle maanpuolustustyössä tai johtamisjärjestelmäalalla toimivalle tai toimineelle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat edellisiin verrattavissa.

Erityisistä ansioista Viestiristi voidaan myöntää soljen kera. Erityisiksi ansioiksi lasketaan mm. toimiminen toisen pykälän mukaisissa tehtävissä johtavassa asemassa menestyksellisesti vähintään kymmenen vuoden ajan tai samojen tehtävien ansiokas hoitaminen vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan. Solki voidaan myöntää myös erillisenä aikaisemmin myönnettyyn ristiin kiinnitettäväksi.

Viestiristien myöntämispäivät ovat viestijoukkojen vuosipäivä 5.3. sekä jääkärieversti A.R. Saarmaan syntymäpäivä 23.9.

Oheisen kuvan mukaista viestiristiä kannetaan sekä sotilas- että siviilipuvussa muiden kunniamerkkien tapaan. Viestiristien lisäksi saatavana on myös pienoisviestiristejä. Pienoisviestiristiä voivat käyttää mm. siviilit smokissa, sotilaat juhlapuvussa m/87 tai maastopuvussa m/91 sekä naiset iltapuvussa.

Viestiristiesitykset 2/2024

Alla olevien linkkien takaa löytyy ohjeet ja lomake Viestiristien anomiseksi sekä Viestiristien säännöt.

Viestiristiesitykset 2/2024
Esityslomake Viestiristin myöntämiseksi (.doc)    (.pdf)
Viestiristin säännöt